miércoles, 11 de mayo de 2011

Tickets (3) Eric Clapton

Eric Clapton a Barcelona (Palau Sant Jordi), 26 d'octubre de 1998,
25 de febrer de 2001 i 24 de març de 2004.

No hay comentarios: